1. Jak smazat smarty cache?

Prestashop používá smarty cache pro *.tpl soubory. Po některých změnách je třeba vymazat tuto cache aby se změna projevila.

Prestashop 1.4

A) Smažte všechny soubory (kromě index.php) ve složce /tools/smarty/compile/

OR

B) V administraci (Nastavení > Výkon): Nastavte "Nucená kompilace" na ANO a and "Cache" na NE. Na stránce pak stistkněte F5 pro znovunačtení stránky. Toto nastavení poté vraťte na původní hodnoty.

 

Prestashop 1.5

A) Smazat všechny soubory (kromě index.php) ve složce cache/smarty/compile/

OR

B) V Prestashop administraci (Nástroje > Výkon) klikněte na "Vyčistit cache Smarty a automaticky nahrát cache".

 

2. Problémy se zobrazením v Internet Exploreru

Prestashop 1.5

Internet Explorer omezuje načítání externích CSS souborů na 30. Prestashop je modulární systém a každý CSS soubor modulu je uložen zvlášť, takže je snadné tento limit 30 souborů v pokročilejších šablonách překročit . Lze to vyřešit nastavením CCC - kombinace, komprese a cache (Nastavení > Výkon > CCC). U hodnoty "Smart cache pro CSS" nastavte "Použít CCC pro CSS". Tím se všechny CSS soubory sloučí do jednoho, výsledkem je vyřešení problému v IE a snížení množství http požadavků (zrychlení stránek),

 

3. Aktivace debug módu

Prestashop 1.4 - 1.5.2

editujte config/config.inc.php a změňte takto:

/* Debug only */
@ini_set('display_errors', 'on');
define('_PS_DEBUG_SQL_', true);

Prestashop od verze 1.5.3

editujte config/defines.inc.php  a změňte takto:
/* Debug only */
define('_PS_MODE_DEV_', true);

 

4. Jak změnit logo na PNG formát

Prestashop 1.5

Ve výchozím nastavení není formát PNG podporován, musí být povolen v administraci - Nastavení > Obrázky > Kvalita obrázků > nastavte "PNG používejte pouze v případě, když je základní obrázek ve formátu PNG".

Poté můžete nahrát logo ve formátu PNG.