Seznam globálních smarty proměnných.

Proměnná

Popis

ODKAZY

{$come_from} Odkaz ze kterého přišel návštěvník
{$link->getPageLink('prices-drop')} Odkaz na stránku Slevy
{$link->getPageLink('contact', true)} Kontaktní formulář (true = https)
{$link->getCMSLink('2')} Odkaz na CMS stránku s ID 2

Ostatní

{$cart} obsah košíku
{$cart_qties} Počet produktů v košíku
{$cookie} Uživatelské cookie.
{$currencies} Dostupné měny
{$currency} Používaná měna
{$customerName} Jméno zákazníka (pokud je přihlášen)
{$id_currency_cookie} ID vybrané měny
{$languages} Dostupné jazyky
{$logged} Je zákazník přihlášen
{$page_name} Název stránky
{$priceDisplay} Metoda pro zobrazení ceny (s nebo bez DPH..).
{$roundMode} Způsob zaokrouhlení
{$shop_name} Název eshopu
{$use_taxes} Zapnuté DPH ANO / NE

Adresáře

{$base_dir} hlavní složka 
{$base_dir_ssl} hlavní složka při zapnutém htts
{$content_dir} hlavní složka v závislosti zda je zapnuté SSL
{$css_dir} CSS složka šablony
{$img_col_dir}
{$img_store_dir} obrázky prodejen
{$img_cat_dir} složka pro obrázky - kategorie
{$img_dir} IMG složka šablony
{$img_lang_dir} obrázky jazyků - vlajky
{$img_manu_dir} obrázky výrobců
{$img_prod_dir} obrázky produktů
{$img_ps_dir} hlavní IMG složka na FTP
{$img_ship_dir} obrázky dopravců
{$img_sup_dir} obrázky dodavatelů
{$js_dir} složka JS šablony
{$lang_iso} ISO kód jazyka
{$modules_dir} složka modules
{$mail_dir} složka mails
{$pic_dir} složka pro upload obrázků

Comments