V administraci Prestashopu můžete změnit formát zobrazování cen. Máte 5 výchozích možností: 


Pokud potřebujete vlastní formát, je třeba upravit funkci displayPrice. Použijeme override, na následujícím příkladě jsem upravil formát podle požadavku klienta ze Španělska, na formát 1.000,00 €. 

Varianta 4 - 0,000.00X je poměrně blízko požadavanému formátu, jen používá jiné oddělovače. Upravíme ji tedy pomocí override: 

1. Vytvořte soubor Tools.php a nahrajte ho do šložky override/classes/ a do php značek vložte kód pro override: 

class Tools extends ToolsCore { }

 

2. Uvnitř override vložíme originální funkci displayPrice z classes/Tools.php 

3. upravíme formát kód

case 4: 
$ret = number_format($price, $c_decimals, '.', ',').$blank.$c_char;
break;

 

na

case 4:
$ret = number_format($price, $c_decimals, ',', '.').$blank.$c_char; 
break;

 

Místo 1,000.00 € se tedy bude cena zobrazovat jako 1.000,00 €

Comments