Odkaz na stránku (novinky, sleva, můj účet atd.):
Prestashop 1.6:
{$link->getPageLink()} 
Prestashop 1.7: {url entity='my-account' params=['edited' => 1, 'id' => $id]}

Odkaz na kategorii:
Prestashop 1.6: {$link->getCategoryLink()}
Prestashop 1.7: {url entity='category' id=3 id_lang=2}

Odkaz na produkt:
Prestashop 1.6: {$link->getProductLink()}
Prestashop 1.7: {url entity='product' id=26}

Odkaz na CMS stránku:
Prestashop 1.6
: {$link->getCmsLink()}
Prestashop 1.7: {url entity='cms' id=3 id_lang=2}

Více typů odkazů a jejich definici najdete v souboru /classes/Link.php


Comments